Helikoptervluchten van maatschappelijk belang

28 maart 2018

De helikopters van ANWB Medical Air Assistance (MAA) en de Politie zijn al lang regelmatige bezoekers van vliegveld Hilversum. Het komende jaar gaan we een proef doen met brandstof tanken aan de vliegveldpomp buiten de normale openingstijden (van 08:00 tot 20:00 uur) van het vliegveld. Dat is dus niet alleen "midden in de nacht" maar kan dus ook als het bijvoorbeeld in de winter vroeg donker is ook 's avonds als de zon net onder is.

De Stichting Vliegveld Hilversum, exploitant van vliegveld Hilversum, heeft van ANWB Medical Air Assistance enige tijd geleden het verzoek ontvangen om buiten de openstellingstijden van het vliegveld (dat kan tevens buiten de universele daglichtperiode zijn) brandstof te kunnen tanken.

De traumahelikopter verricht met haar professionele bemanning zeer belangrijk maatschappelijk werk; de helikopter is vaak als eerste ter plaatse van een ongeval om de betrokken personen de eerste noodzakelijke medische hulp te geven. Dat kan dus in levensbelang zijn van iedere Nederlander.

De traumaheli voor "ons verzorgingsgebied" Het Gooi is gestationeerd op het VU medisch centrum en bezoekt ook vaak het UMC te Utrecht. Vliegveld Hilversum is een ideale plaats om brandstof te tanken; dat levert een betere inzetbaarheid op en en minder vliegmijlen tot een verder gelegen brandstofstation. Er wordt nu al 2 tot 3 keer per week bij daglicht bijgetankt, terwijl er ook vaak 's avonds of s nachts een behoefte bestaat. In de winter kan dat dus ook vlak na zonsondergang zijn, bijvoorbeeld om 17:00 uur.

Brandstof tanken buiten openstellingtijden is voor de traumahelikopter reeds gebruikelijk op regionale vliegvelden (ook zonder baanverlichting) als Texel, Ameland, Hoogeveen en Oostwold. Op vliegveld Hilversum is dit nog niet mogelijk op grond van het Luchthavenbesluit. De Politiehelikopter zal veelal blijven tanken op haar thuisbasis Schiphol.

Het Bestuur van de Stichting Vliegveld Hilversum heeft vanwege de geluidsproductie buiten openstelling een zorgvuldige procedure gevolgd en heeft het verzoek van ANWB MAA voorgelegd aan de Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Hilversum (CRO-H). Op 11 januari 2018 heeft de CRO-H positief gereageerd op een proef voor de duur van één jaar, en dat is in een positief advies verwoord. Vluchten met helikopters van maatschappelijk belang buiten openstellingstijden worden als proef voor één jaar toegestaan. Bij positieve evaluatie van deze proef zal het verzoek volgen om vluchten van maatschappelijk belang buiten openstellingstijd met helikopters toe te staan in het Luchthavenbesluit EHHV.

Het aantal keer dat er gebruik gaat worden gemaakt van het tanken van brandstof buiten openstellingstijden is door ANWB MAA nog niet goed te voorspellen. We gaan netjes bijhouden om hoeveel vluchten het gaat en op welke tijdstippen. Nu bezoekt de Eurocopter EC135 ons vliegveld 2 tot 3 keer per week overdag, en dat is geheel afhankelijk van de benodigde inzet op ongeval-locatie en de positie ten opzichte van het VUmc en UMC Utrecht. Navraag bij ANWB MAA leverde een schatting op van ongeveer 1 tot 2 keer per twee weken buiten openstellingstijd van Vliegveld Hilversum.

Er zullen in verband met het minimaliseren van geluidsoverlast buiten openstelling veelal afwijkende, doch veilige, approaches en departures worden gevlogen.

We zijn als Bestuur van de Stichting Vliegveld Hilversum héél blij en trots dat we op ons vliegveld kunnen bijdragen aan het faciliteren van maatschappelijke diensten, waaronder ANWB Medical Air Assistance en Politie. Dat bewijst maar weer eens hoe belangrijk een goed netwerk van regionale vliegvelden is voor Nederland.

En hulde aan de professionals van ANWB MAA en Politie die dit geweldige werk doen voor de samenleving en altijd voor ons klaar staan in vaak heel moeilijke omstandigheden!

Terug naar vorige pagina