Landing Fees Hilversum Airport EHHV

LANDINGSGELDEN VLIEGVELD HILVERSUM PER APRIL 2018

 

De tarieven van de Stichting Vliegveld Hilversum kunt u hiernaast downloaden.

Het betreft (voor de overzichtelijkheid) alleen de tarieven voor motorvliegtuigen, helikopters en gyroplanes tot 1.500 kg. Indicatief wordt aangegeven welke tariefcategorie (klasse A, B of C) van toepassing is op welke geluidscategorie (1 t/m 8).

Er zijn verder aparte tarieven voor zweefvliegtuigen, ballonnen, reclameslepen en paravluchten.

Verder wordt er onderscheid gemaakt naar weekdagen versus weekend & feestdagen.

 

Brandstoffen en Olie

Beschikbare Brandstoffen (actuele prijzen aan de fuel pump)

  • AVGAS 100LL
  • Jet A1
  • MOGAS EURO98

Beschikbare Olien (actuele prijzen bij de havendienst)

  • 80, D80 en 100, D100
  • 20W50

 

Betaling

  • De totaal verschuldigde bedragen dienen direct na de vlucht of na het tanken te worden voldaan bij de dienstdoende havenmeester. Dit kan door middel van contante betaling of pinbetaling.

  • Voor vaste gebruikers bestaat de mogelijk om het verschuldigde bedrag voor landingen, brandstof, stalling etc. tweewekelijks te voldoen. U ontvangt daarvoor een factuur welke door middel van een doorlopende automatische incasso dient te worden voldaan. Er dient dus een machtigingsformulier getekend te worden.

  • For our foreign visitors: Fuel and Oil quantities can be subject of limited availability. Call EHHV Aerodrome Administration on +31 35 577 1209 for questions about actual availability and prices. Accepted methods of payment: Maestro (PIN) or Cash. Payment by non-Dutch residents with credit cards (VISA or MasterCard) is only accepted when no Maestro or Cash is available.


Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Wijzigingen voorbehouden, genoemde tarieven gelden vanaf 1 april 2019.

 

Wat doet SVH met uw landingsgeld?

De exploitant van Vliegveld Hilversum  is de Stichting Vliegveld Hilversum (SVH). Dit is een organisatie zonder winstoogmerk; EHHV is namelijk geen commerciële luchthaven. De medewerkers van de havendienst zijn in dienst bij, of werken part time voor SVH. De grond van het vliegveld wordt gehuurd van de Gemeente Hilversum. Het 5 koppige bestuur van de stichting is onbezoldigd. De veilige dagelijkse exploitatie van het vliegveld wordt betaald vanuit de opbrengsten van landingsgelden, brandstofverkoop en onroerend goed (verhuur gebouwen en stallingsplaatsen vliegtuigen). Het kleine jaarlijkse exploitatie-overschot wordt direct geherinvesteerd in het vliegveld, denk aan onderhoud, reparaties en faciliteiten m.b.t. veiligheid. Zo hebben wij in augustus 2015 de baankruising van RWY 18 en RWY 25 voorzien van Perfo, een graswortelbeschermingssysteem. Hierdoor kan er veiliger worden geopereerd want Perfo voorkomt gronderosie in het landingsvlak en het geeft een betere acceleratie bij de take off en daardoor minder geluidhinder op de grond. De installatie van Perfo heeft mede tot stand kunnen komen door de inzet van tientallen vrijwilligers.

 

Stichting Vliegveld Hilversum and Stichting Hilversum Fly-In assume no responsibility or liability for any information accessed through this site. The information provided through this site shall not be used in place of an OFFICIAL briefing. Information accessed through this site may be inaccurate and/or outdated. Please cross-check any information against an official source.

Downloads

Terug naar vorige pagina Delen op Facebook Tweeten op Twitter