Reclamair

Reclamair is het bedrijf van Martin Schröder dat vanaf vliegveld Hilversum met Piper Super Cubs luchtreclamevluchten heeft uitgevoerd.

In 1953 richtte Schröder zijn eerste bedrijf op: de Dutch Aircraft Company. Hierin bekleedde hij drie functies: die van eigenaar, directeur en enig personeelslid. Met een aantal Piper Cub's maakte hij in die pioniersfase luchtreclame onder de bedrijfsnaam Reclamair. Schröder bleek een echte entrepreneur en visionair. Aan het eind van de jaren vijftig bleek de Nederlandse luchtvaart volgens hem rijp voor een chartermaatschappij: een luchtvaartmaatschappij die, naast de KLM, aanvullend vervoer kon verzorgen. Op 24 mei 1958 richtte hij Martin's Air Charter op. Met vier medewerkers en een gehuurde Vickers Viking ging hij van start. Kwekers uit Aalsmeer waren de eerste charterklanten met een order voor het vervoer van bloemen van Amsterdam naar Berlijn.Met een negenpersoons De Havilland Dove deed Schröder inmiddels goede zaken met rondvluchten. Dagjesmensen konden met dit toestel vanaf Schiphol een rondvlucht boven Amsterdam maken. De animo daarvoor was zo groot, dat er soms meer dan twintig rondvluchten per dag werden uitgevoerd.

In 1974 is de Martinair-vestiging op Hilversum - Reclamair - naar Lelystad verhuisd. Hilversum was daarmee de bakermat voor het latere Martinair.

Op Lelystad is toen ook de Martinair Flight Academy ontstaan na 1974. De vestiging van Martinair is in die tijd primair begonnen met de verhuizing van het lucht- en reclamesleepbedrijf Reclamair naar de ‘grasstrip’ van Lelystad in de Flevopolder. Tegelijk met de verhuizing werd besloten de activiteiten uit te breiden met vliegopleidingen. De accommodatie bestond uit een houten keet en een loods, daarnaast waren er behalve het gebouwtje van de havendienst op het hele vliegveld Lelystad nog weinig andere gebouwen. Er werd toen les gegeven in onder andere de Fuji FA-200. De PH-MBW vliegt nu nog steeds op Hilversum.

De eerste helft van haar bestaan vormde het opleiden van privé-vliegers het grootste gedeelte van de opleidingen, midden jaren ‘80 van de twintigste eeuw werd begonnen met het opleiden van beroepsvliegers.

Eind jaren negentig werd ook de geïntegreerde beroepsopleiding tot verkeersvlieger ter hand genomen en verkreeg de school formeel van de luchtvaartautoriteiten de Europese erkenning.

Reclamair Reclamair Reclamair Reclamair Reclamair Reclamair Martinair Vliegschool Fuji FA-200 PH-MBW Martinair Vliegschool Fuji FA-200 PH-MBW
Terug naar vorige pagina Delen op Facebook Tweeten op Twitter