Disclaimer (beeld-)materiaal

Deze website heeft geen winstoogmerk, maar dient om de algemene belangen van de general aviation op Vliegveld Hilversum te behartigen en om het enthousiasme voor de zeer diverse activiteiten op Vliegveld Hilversum te stimuleren.

De inhoud van de website wordt door de Stichting Vliegveld Hilversum (SVH) zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld persberichten, openbare informatiebronnen maar ook uit zelf ontwikkelde documenten.

SVH is niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier gepubliceerde / getoonde gegevens.

Disclaimer (beeld-)materiaal

Van veel, met name historisch, (beeld-)materiaal zijn de rechthebbenden niet meer te achterhalen.

De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Auteursrechten

Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Vliegveld Hilversum. U kunt contact opnemen met de webmasters voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.

Zie de contactgegevens van de webmasters onder "contact".