College Hilversum koestert vliegveld Hilversum!

03 juni 2022

Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA vormen de nieuwe coalitie in de Gemeente Hilversum. Goed nieuws; er gaat een lange termijn huurovereenkomst komen waardoor er geïnvesteerd kan worden in duurzaamheid, faciliteiten voor vliegers en bezoekers en natuurlijk in veiligheid.

In het coalitieakkoord 2022 - 2026 is de volgende paragraaf opgenomen:

"We hebben de intentie de huurovereenkomst
met het vliegveld te verlengen. Zo willen we het
vliegveld perspectief geven de huidige functie
voor de lange termijn door te zetten en tevens
te verduurzamen."

Dat is natuurlijk heel goed nieuws!

We danken alle betrokken politieke bestuurders en fracties voor dit vertrouwen. Er ontstaat hierdoor een basis voor investeringen die een lange afschrijvingstermijn hebben, zoals een zonnepark of zonnepanelen op hangaardaken.

En het betekent natuurlijk behoud van Gooise natuur en Nederlands luchtvaarterfgoed. Vliegveld Hilversum is een onmisbare schakel in het netwerk van kleine vliegvelden in Nederland. Het biedt recreatie, werkgelegenheid en logistieke functies.

Met vliegersgroet,

Het Bestuur van de Stichting Vliegveld Hilversum, mede namens haar gebruikers, verenigingen, clubs, bedrijven en recreatieve bezoekers.

Terug naar vorige pagina