Reacties op verkiezingsplannen woningbouw

12 januari 2022

Bij steeds meer omliggende gemeenten en bij natuurorganisaties begint het door te dringen wat de verkiezingsplannen van PvdA Hilversum en VVD Hilversum zouden kunnen gaan betekenen...

De verkiezingsprogramma's van VVD Hilversum en PvdA Hilversum m.b.t. woningbouw op en rond vliegveld Hilversum beginnen nu ook door te dringen in omliggende gemeenten als Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandse Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek. Lees bijgaand artikel in De Vierklank van 12 januari 2022.

Er hebben zich op het vliegveld de laatste 80 jaar allerlei ecologische processen kunnen voltrekken zonder dat er sprake is van noemenswaardige verstorende menselijke invloeden. Flora en Fauna hebben zich daardoor vrijwel ongestoord kunnen ontwikkelen.

Het terrein vormt de overgang van het zand/heide gebied naar het Noorderpark, het poldergebied van Westbroek/Tienhoven. Een gebied in de overgang van zand naar veen, van droog naar nat, van hoog naar laag, van voedselarm naar voedselrijk. De fauna foerageert vanuit het bos-/heidegebied naar het weide-/poldergebied. Onder meer ree, das, boommarter, bunzing worden hier aangetroffen. Het betreft een uniek gebied: een overgangsgebied ook wel gradiënt genoemd. In dit soort overgangsgebieden worden de meest unieke ecologische en landschappelijke rijkdommen aangetroffen. Het betreft hier een van de laatste nog goed intact zijnde gradiëntgebieden van de hele Utrechts-Gooise heuvelrug.

Een nieuwe brede provinciale weg tussen N201 en A27, vanaf Intratuin over Raaweg, Rading, Noodweg en Tolakkerweg, dwars door en langs bos, hei en wei, zal minimaal even druk worden als de Diependaalselaan.
De betrokken natuur- en milieuorganisaties (Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) gaan een actuele inventarisatie maken van de diverse natuurwaarden in en rond vliegveld Hilversum.
Lees De Vierklank over "woningen & wegen in de natuur".

Klik hier om te lezen over Nut & Noodzaak van Vliegveld Hilversum:

En nogmaals; de aanwezigheid van Vliegveld Hilversum zorgt ervoor dat verkeer van Schiphol op grotere hoogte moet blijven. En dus minder geluidshinder geeft. Ook dat bevordert het welzijn van mens en dier in Het Gooi.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Terug naar vorige pagina