Nut en Noodzaak van Vliegveld Hilversum

28 december 2021

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen er aan! Er zijn partijen met heel andere plannen voor Vliegveld Hilversum...

De Hilversumse politieke partijen zijn druk bezig met het formuleren en vaststellen van hun verkiezingsprogramma’s. Via de media (…) vernemen wij dat VVD en PvdA grootse plannen hebben met de grond van vliegveld Hilversum. Met beide partijen heeft het bestuur van de Stichting Hilversum (SVH) echter nog geen contact gehad over de inhoud van hun programma’s.

Graag willen wij toelichten waarom Vliegveld Hilversum een vaste waarde is voor het Gooi, de randstad en de BV Nederland.

1. Weghouden geluid Schiphol. Door de aanwezigheid van vliegveld Hilversum is het luchtruim boven Hilversum op lage hoogte niet beschikbaar voor aankomend en vertrekkend verkeer van Schiphol. Boven Bussum en Huizen mogen de grote luchtvaartmaatschappijen al vliegen vanaf 1.500 voet (ca. 450 meter), boven Vliegveld Hilversum is dat minimaal 3.500 voet (ca. 1.100 meter).

2. Geïntegreerd in het groene landschap. Door de ligging van Vliegveld Hilversum is er vanaf de Kolhornseweg naar het zuiden een natuurlijk overgang van bos en hei naar weideland en plassengebied. Je moet niet denken aan een drukke provinciale weg door Loosdrecht dwars door een natuurgebied naar Hollandse Rading. Afgezien daarvan, wij snappen niet waarom in die situatie vliegveld Hilversum niet gewoon zou kunnen bestaan. Want een weg is één, maar vervolgens een woonwijk op het vliegveld voorstellen is twéé. Dat is verstening van de Gooische natuur en o.i. zeer onwenselijk gezien nut en noodzaak van Vliegveld Hilversum.

3. Maatschappelijk verantwoordelijk. Sinds 1938 is vliegveld Hilversum een veilig en oergezellig vliegveld in de randstad. Er vindt een zeer actieve en betrokken afstemming plaats met omwonenden. Er loopt een permanente campagne om vliegen boven dorpen en steden zo veel mogelijk te vermijden. Voor een vliegveld in de randstad tussen de dorpen hebben we een ongekend laag percentage klagers. Dat is door de verstilling tijdens de lockdown inderdaad wel iets opgelopen.

4. Veel meer dan privégebruik. Vliegveld Hilversum bestaat dankzij de actieve communities van zweefvliegers, motorvliegers en parachutisten. Die gebruikers zorgen ook voor de bekostiging van het vliegveld. Het vliegveld wordt echter ook gebruikers door maatschappelijke dienstverleners (als ANWB traumahelikopter, leger, politie) en andere professionele gebruikers. Denk hierbij aan snuffelvluchten voor Rijksuniversiteit Wageningen, hoogtemetingen spoornet voor ProRail, mediavluchten (foto en film) tot en met de Tour de France. En we hebben regelmatig buitenlandse zakelijke bezoekers die een afspraak hebben in de randstad.

5. Economisch belang. Op het vliegveld (met als exploitant de not-for-profit Stichting Vliegveld Hilversum) zijn meerdere verenigingen, clubs en bedrijven gevestigd. Er worden voortdurende grote investeringen gedaan in gebouwen, onderhoud en faciliteiten. Er zijn veel mensen economisch direct en indirect afhankelijk van het vliegveld. Er worden bijvoorbeeld stages gelopen voor ROC vliegtuigtechniek, Hogeschool van Amsterdam - Aviation Studies.

6. Recreatie in het buitengebied. Vliegveld Hilversum is een oase in het zuidelijk buitengebied van de Gemeente Hilversum. Het is er heel druk met bezoekers die vliegtuigjes komen kijken.

7. Elektrificering. De mensheid zal altijd de lucht in willen, voor transport of recreatie. De toekomst is dat Hilversum een veilige luchthaven heeft om elektrische vervoermiddelen door de lucht te faciliteren. Denk aan elektrische vliegtuigen en helikopters (bemande drones). Dat is nog niet direct geregeld, want we staan in de luchtvaart nog aan het begin van de technische transitie. Maar wereldwijd lopen er wél bijna 200 kansrijke projecten om de luchtvaart te elektrificeren, te beginnen bij de kleinste toestellen.

8. Luchtsporters zijn normale mensen. Vliegveld Hilversum wordt actief gebruikt door circa 1.200 luchtsporters; zweefvliegers, motorvliegers en parachutisten. Vliegen is geen “dure hobby voor rijkeluiszoontjes”, maar vooral voor mensen met een hart voor de luchtvaart, iedereen is welkom. Jonge mensen worden opgeleid in zweefvliegkampen, dat is vaak de generatie die doorstroomt naar de beroepsvliegerij. Veel studenten MBO, HBO worden begeleid in hun eerste werkervaring. Ook in de vliegerij geldt: geen topsport zonder breedtesport.

9. Actief in de energietransitie. De politieke partijen in de Gemeente Hilversum zouden blij moeten zijn met een vliegveld dat zijn maatschappelijke rol in de energietransitie verantwoordelijk oppakt. Onze sleepvoertuigen zijn al elektrisch, we zijn met de Provincie Noord Holland, de Gemeente Hilversum en de coöperatie HilverZon al bezig om de aanleg van grootste zonneweide van Hilversum voor te bereiden. Eerst om in de eigen energiebehoefte en die van omwonenden te voorzien, later ook om op die stroom elektrisch te gaan vliegen. De eerste vlucht in het Nederlands luchtruim met een elektrisch aangedreven vliegtuig heeft plaatsgevonden vanaf vliegveld Hilversum in 2017.

10. Onmisbaar voor de veiligheid van vliegers. Nederland kent ten opzichte van Duitsland, Engeland, België en Frankrijk een zeer lage luchthavendichtheid. In de luchtvaart zeggen we “opstijgen is vrijwillig, maar landen is een verplicht onderdeel van de vlucht”. Tussen Apeldoorn (Teuge) en Breda (Seppe) is er geen ander vliegveld beschikbaar dan Hilversum. Vliegveld Hilversum is het enige groene vliegveld in de gehele randstad. Dat is qua veiligheid nu al een ondergrens. Daarom is verplaatsing ook geen goed idee. Alternatieven zijn er ook niet in de randstad. Soesterberg is teruggegeven aan de natuur. Valkenburg is ook gesloten. Middenmeer (nabij Den Oever, waar de afsluitdijk begint) bedient de randstad niet en op het al zeer drukke Lelystad is geen plaats op de grond (voor hangaars/clubhuizen) en ook niet in de lucht vanwege de plannen van de Schipholgroep voor budgetvluchten.

11. Provincie Noord Holland is bevoegd gezag. Luchtvaartwetgeving voor vliegvelden is best ingewikkeld. Kort samengevat komt het erop neer dat de Provincie Noord Holland het bevoegd gezag is voor (het Luchthavenbesluit van) vliegveld Hilversum, en dat de Gemeente Hilversum de eigenaar van de grond is (die al sinds 1938 wordt gehuurd door de Stichting Vliegveld Hilversum). Gemeenten dienen binnen bepaalde geluidscontouren een afweging te maken over de “toedeling van functies” zoals wonen en werken in de nabijheid van een vliegveld. Hierbij dienen zij in het kader van kwaliteit van de fysieke leefomgeving rekening te houden met het luchtvaartgeluid. In onze visie kan je vanwege geluid en veiligheid voor piloten en mensen op de grond nu eenmaal geen woonwijk bouwen onder de start- en landingsbaan van een vliegveld.

12. Communicatie met Vliegveld Hilversum. Het Bestuur van de Stichting Vliegveld Hilversum stelt het zeer op prijs als politieke partijen mét ons praten in plaats van óver ons. Er is namelijk veel onbekendheid m.b.t. nut en noodzaak van ons mooie groene vliegveld. Maar blijkbaar schieten we soms toch nog tekort in onze voortdurende communicatie… Maar we lichten onze visie graag aan u toe! U wordt uitgenodigd om te reageren via vincent@ehhv.nl.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Vliegveld Hilversum

Terug naar vorige pagina