Aerodrome Operations Manual EHHV (AOM)

26 oktober 2021

Beste vliegende gebruiker van Vliegveld Hilversum,

Het Bestuur van de Stichting Vliegveld Hilversum heeft het AOM EHHV, ofwel het Aerodrome Operations Manual, ge-updated. Dit is het handboek met onze actuele Hilversumse operationele procedures en veiligheidsvoorschriften.

Het certificeren van luchthavens is gebaseerd op internationale aanbevelingen van ICAO. In Nederland is bij de invoering hiervan een aansluiting gezocht bij de nieuwe manier waarop de rijksoverheid toezicht houdt op de veiligheid. Dit is vastgelegd in de RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen). Voor de luchthavens is de daarbij gevoerde lijn, dat de exploitant primair verantwoordelijk is en de overheidstaak zich beperkt tot een toetsende. In de tot nu toe gehanteerde rol van de overheid werd de eindverantwoordelijkheid op diverse punten door de rijksoverheid gedragen.

Een vliegveld wordt gecertificeerd als de exploitant aantoont dat hij zijn primaire taak, het bewaken van orde en veiligheid op het vliegveld naar behoren uitvoert. Hiervoor is een beschrijving van de organisatie noodzakelijk, waarin naast een beknopte organisatiebeschrijving vooral de procedures vastliggen, op grond waarvan het bewaken van orde en veiligheid plaatsvinden. Die beschrijving is het luchthavenbedrijfshandboek (ofwel AOM: Aerodrome Operations Manual). Bij haar periodieke controle toetst de rijksoverheid de werking van het veiligheidsmanagementsysteem aan de hand van beschreven procedures.

Structuur van het luchthavenbedrijfshandboek:
1. Beleid
2. Beschrijving bedrijf en organisatie
3. Procedures relevante bedrijfsprocessen op basis van de toepassing zijnde regels

Natuurlijk zijn de eAIP van LVNL en de actuele NOTAM's altijd leidend.

Zie de pdf hiernaast. Wij wensen u veel leesplezier!

Bestanden bij dit bericht
Terug naar vorige pagina