Maak kennis met onze Havendienst

15 februari 2015

Maak eens nader kennis met de medewerkers van de havendienst van Vliegveld Hilversum.

De Havendienst is het bedrijfsonderdeel van de exploitant van het vliegveld (de Stichting Vliegveld Hilversum) dat belast is met het dagelijkse toezicht op de goede orde en de veiligheid op het luchthaventerrein. Aan het hoofd van de havendienst staat de havenmeester (airport manager).

De Havenmeester en de assistent Havenmeesters (zie het "smoelenboek" hiernaast) zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de grond van het vliegveld. Dat betreft de gesteldheid van de landingsbanen, de keuze van de te gebruiken landingsbaan, het geven van informatie over het vliegveld (bijvoorbeeld of er zwevers en para’s actief zijn) over de radio en het beheer van de brandblusmiddelen.

De verkeerstoren moet altijd bemand zijn binnen de openingstijden van het vliegveld, om informatie over de radio te kunnen geven aan piloten die opstijgen en landen. Er zijn 6 mogelijke landingsbanen op Vliegveld Hilversum en de havenmeester bepaalt de meest gunstige baan gezien de windrichting, veiligheid voor luchtvarenden en de beperking van geluidsoverlast. De havenmeester is ook verantwoordelijk voor de veiligheid op de grond, bijvoorbeeld dat er geen onbevoegden op het vliegveld lopen, alarmering bij mogelijke ongevallen en dat de landingsbanen veilig worden onderhouden.

Er is ook veel administratief werk, want in de luchtvaart gelden zéér veel operationele wetten en regels. Het gras van de landingsbanen moet worden gemaaid en besproeid. En de brandweerwagen van het veld moet operationeel worden gehouden zodat er altijd sprake is van directe inzetbaarheid bij ongevallen. Verder wordt landingsgeld door de piloten op de toren betaald. Er is verder veel contact met de overheid over de bijzonder grote hoeveelheid wet- en regelgeving in de luchtvaart; er is frequent en goed contact met inspectiediensten, politie en douane.

De piloot (“Pilot In Command”) van het vliegtuig is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de veilige voorbereiding op de grond en uitvoering van de vlucht in de lucht.

Terug naar vorige pagina