Scholeksters geland

16 mei 2014

Het is ook lente op Vliegveld Hilversum. Tijd om jullie voor te lichten over de voortplanting van onze eigen scholeksters!

"De broedtijd loopt van half april tot in juli. De scholekster legt meestal drie, soms vier eieren in een nest gemaakt in een ondiep kuiltje. De eieren zijn gemiddeld 57 x 40 mm groot. Meestal broedt de scholekster op grasland, maar ook op bouwland worden veel nesten aangetroffen. Ze maken ook nesten op platte, met grind bedekte daken van grotere gebouwen, waar geen gevaar dreigt van grondpredatoren als vos en hermelijn. De eieren komen uit na 25 à 27 dagen broeden. De jongen worden dan nog een poosje gevoed door de ouders, in tegenstelling tot bij de meeste andere weidevogels."

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Scholekster

Terug naar vorige pagina