CRO-H en klachtenprocedure

De Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum (CRO-H) geeft onafhankelijk advies aan de provincie over het Luchthavenbesluit. De commissie heeft ook als taak dat het gebruik van de luchthaven recht doet aan alle betrokkenen, zoals omwonenden, gemeenten en bedrijven.

Naast aandacht voor milieubelangen, is er ook oog voor de betekenis van het vliegveld voor de economie, recreatie en werkgelegenheid.

De voorzitter wordt benoemd voor vier jaar. De overige commissieleden bestaan uit vertegenwoordigers van het vliegveld, de colleges van B&W en omwonenden van betrokken gemeenten en plaatselijke milieugroepen.

In de CRO-H is afgesproken om de vindbaarheid van de klachtenprocedure voor de luchthaven Hilversum te vergroten. Deze procedure staat beschreven op de website van de Provincie Noord-Holland. Om de vindbaarheid te vergroten is hiernaast een link naar deze pagina opgenomen.

Voor telefonische klachten over luchthaven Hilversum kunt u terecht bij het klachtennummer van het  vliegveld: 035-577 1693U kunt uw klacht ook melden bij de provincie Noord-Holland. U kunt hiervoor het digitale milieuklachtenformulier gebruiken op de website van de Provincie Noord Holland.

Belangrijk om te weten is het volgende. De provincie Noord-Holland heeft alleen zeggenschap over wat er bij luchtvaartterreinen op de grond gebeurt: 'het landzijdige gebruik'. De Rijksoverheid heeft de wettelijke regie over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het 'luchtzijdige gebruik' en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Daarom handelt de provincie ingediende milieuklachten over luchtruimgebruik ook niet zelf inhoudelijk af. Deze klachten worden doorgestuurd naar de eerst verantwoordelijke instantie. Voor de burgerluchtvaart is dit de KLPD/luchtvaartpolitie.

Tevens wordt hier binnenkort namens en onder eindredactie van de CRO-H een document gepubliceerd met vragen van omwonenden over Vliegveld Hilversum en de juiste antwoorden daarop.